ปวดมือ ชานิ้ว เวลาทำงานหรือขับรถ เสี่ยงโรคพังผืดทับเส้นประสาท


มาแรงรอบสัปดาห์