วันสำคัญในเดือนสิงหาคม วันสำคัญของเดือนมกราคม วันสำคัญวันแม่

10 พย. 55     983

วันสำคัญในเดือนสิงหาคม วันสำคัญของเดือนมกราคม วันสำคัญวันแม่

 

รวมวันสำคัญต่างๆ ในรอบปี

วันสำคัญในเดือนสิงหาคม วันสำคัญของเดือนมกราคม วันสำคัญวันแม่

วันสำคัญ เดือนมกราคม

•วันที่ 1 มกราคม : วันขึ้นปีใหม่ 
•วันเสาร์ที่ 2 ของเดือนมกราคม : วันเด็กแห่งชาติ 
•วันที่ 13 มกราคม : วันการบินแห่งชาติ 
•วันที่ 14 มกราคม : วันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ 
•วันที่ 16 มกราคม : วันครู 
•วันที่ 17 มกราคม : วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช 
•วันที่ 17 มกราคม : วันโคนมแห่งชาติ 
•วันที่ 23  มกราคม : วันตรุษจีน
•วันที่ 25 มกราคม : วันกองทัพไทย


วันสำคัญ เดือนกุมภาพันธ์

•วันที่ 2 กุมภาพันธ์ : วันนักประดิษฐ์  
•วันที่ 3 กุมภาพันธ์ : วันทหารผ่านศึก 
•วันที่ 10 กุมภาพันธ์ : วันอาสารักษาดินแดน
•วันที่ 14 กุมภาพันธ์ : วันวาเลนไทน์ 
•วันที่ 24 กุมภาพันธ์ : วันศิลปินแห่งชาติ 
•วันที่ 25 กุมภาพันธ์ : วันวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติ
•วันที่ 26 กุมภาพันธ์ : วันสหกรณ์แห่งชาติ 
•ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3  : วันมาฆบูชา


วันสำคัญ เดือนมีนาคม
 
•วันที่ 5 มีนาคม : วันนักข่าว/วันสื่อสารมวลชนแห่งชาติ 
•วันที่ 8 มีนาคม : วันสตรีสากล 
•วันที่ 13 มีนาคม : วันช้างไทย 
•วันที่ 20 มีนาคม : วันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ 
•วันที่ 22 มีนาคม : วันน้ำของโลก 
•วันที่ 27 มีนาคม : วันกองทัพอากาศ


วันสำคัญ เดือนเมษายน
 
•วันที่ 1 เมษายน : วันออมสิน 
•วันที่ 1 เมษายน : วันข้าราชการพลเรือน
•วันที่ 2 เมษายน : วันอนุรักษ์มรดกไทย 
•วันที่ 6 เมษายน : วันจักรี 
•วันที่ 13 14 15 เมษายน : วันสงกรานต์ 
•วันที่ 13 เมษายน : วันผู้สูงอายุ
•วันที่ 13 เมษายน : วันประมงแห่งชาติ 
•วันที่ 14 เมษายน : วันครอบครัว 
•วันที่ 22 เมษายน : วันคุ้มครองโลก 
•วันที่ 24 เมษายน : วันเทศบาล


วันสำคัญ เดือนมิถุนายน

•วันที่ 5 มิถุนายน : วันสิ่งแวดล้อมโลก 
•วันที่ 9 มิถุนายน :  วันอานันทมหิดล
•วันที่ 24 มิถุนายน : วันเปลี่ยนแปลงการปกครอง
•วันที่ 26 มิถุนายน : วันสุนทรภู่ 
•วันที่ 26 มิถุนายน : วันต่อต้านยาเสพติด 

วันสำคัญ เดือนกรกฎาคม
 
•วันที่ 1 กรกฎาคม : วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 
•ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 : วันอาสาฬหบูชา 
•แรม 1 ค่ำ เดือน 8 ถึง ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 : วันเข้าพรรษา 
•วันที่ 29 กรกฎาคม : วันภาษาไทยแห่งชาติ

วันสำคัญ เดือนสิงหาคม

•วันที่ 4 สิงหาคม :  วันสื่อสารแห่งชาติ 
•วันที่ 7 สิงหาคม :  วันรพี (วันกฎหมายไทย)
•วันที่ 12 สิงหาคม : วันแม่แห่งชาติ 
•วันที่ 18 สิงหาคม : วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ


วันสำคัญ เดือนกันยายน

•วันที่ 1 กันยายน : วันสืบ นาคะเสถียร 
•วันที่ 6 กันยายน : วันทรงดนตรี 
•วันที่ 15 กันยายน : วันศิลป์ พีระศรี 
•วันที่ 16 กันยายน : วันโอโซนโลก 
•วันที่ 20 กันยายน : วันเยาวชนแห่งชาติ 
•วันที่ 20 กันยายน : วันอนุรักษ์รักษาคูคลองแห่งชาติ 
•วันที่ 24 กันยายน : วันมหิดล


วันสำคัญ เดือนตุลาคม

•แรม 15 ค่ำ เดือน 10 : วันสารทไทย 
•ขึ้น 15 ค่ำเดือน 11 : วันออกพรรษา 
•วันที่ 13 ตุลาคม : วันตำรวจ 
•วันที่ 14 ตุลาคม : วันประชาธิปไตย 
•วันที่ 19 ตุลาคม : วันเทคโนโลยีของไทย 
•วันที่ 21 ตุลาคม : วันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ 
•วันที่ 21 ตุลาคม : วันพยาบาลแห่งชาติ 
•วันที่ 21 ตุลาคม : วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ 
•วันที่ 21 ตุลาคม : วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ 
•วันที่ 23 ตุลาคม : วันปิยะมหาราช 
•วันที่ 24 ตุลาคม : วันสหประชาชาติ 
•วันที่ 31 ตุลาคม : วันออมแห่งชาติ  
•วันที่ 31 ตุลาคม : วันฮาโลวีน/Halloween


วันสำคัญ เดือนพฤศจิกายน

•ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 : วันลอยกระทง 
•เสาร์สัปดาห์ที่ 2 เดือนพฤศจิกายน : วันคนพิการ 
•14 พฤศจิกายน : วันบิดาแห่งฝนหลวง
• 20 พฤศจิกายน : วันกองทัพเรือ
•25 พฤษจิกายน : วันวชิราวุธ – วันประถมศึกษา
•27 พฤศจิกายน : วันสาธารณสุขแห่งชาติ


วันสำคัญ เดือนธันวาคม

•1 ธันวาคม : วันต้านเอดส์โลก วันเอดส์โลก 
•4 ธันวาคม : วันสิ่งแวดล้อมไทย 
•5 ธันวาคม : วันพ่อแห่งชาติ 
•10 ธันวาคม : วันรัฐธรรมนูญ 
•16 ธันวาคม : วันกีฬาแห่งชาติ
•25 ธันวาคม : วันคริสต์มาส (Merry Christmas) 
•26 ธันวาคม : วันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ 
•28 ธันวาคม : วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

แหล่งที่มา : news.impaqmsn.com

เป็นเพื่อน Line กับเรา