ประโยชน์พริก สรรพคุณพริก คุณสมบัติของพริกป่น หรือ พริกทำให้สายตาสั้น ไม่

12 ตค. 55     1069

ประโยชน์พริก สรรพคุณพริก คุณสมบัติของพริกป่น หรือ พริกทำให้สายตาสั้น ไม่

พริกไม่ใช่แค่...พริก

                         ประโยชน์พริก สรรพคุณพริก คุณสมบัติของพริกป่น หรือ พริกทำให้สายตาสั้น ไม่


               พริกเป็นพืชที่มีความสำคัญต่อคนไทยทั้งชีวิตความเป็นอยู่ และเศรษฐกิจ เนื่องจากนำมาใช้ประกอบอาหาร เช่น แกง ต้มยำ ยำต่างๆ  น้ำพริก และอาหารอื่น ๆ อีกมาก พริกไม่เพียงแต่เป็นอาหาร แต่ยังเป็นพืชที่มีประโยชน์ด้านอื่นอีก

พริกมีศักยภาพในการพัฒนาสู่อุตสาหกรรมได้ 4 กลุ่มคือ


1. กลุ่มเครื่องปรุง  ได้แก่ น้ำพริก  น้ำจิ้ม  พริกป่น  ซอสพริก  เครื่องต้มยำ  น้ำพริกแกง  ซึ่งส่วนนี้ภาคเอกชนได้พัฒนาไปมากแล้ว
2. กลุ่มอุตสาหกรรมอาหารสำเร็จรูป
3. กลุ่มสารสกัด  เป็นกลุ่มที่หากได้มีการพัฒนาขึ้นจะสามารถเพิ่มมูลค่าพริกได้อย่างมหาศาล
4. กลุ่มอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์  ได้แก่  ยา  ผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพ  ผลิตภัณฑ์อาหาร.  ยาฆ่าแมลง  ผลิตภัณฑ์กำจัด/ไล่แมลง ปลวก หนู   ส่วนผสมของสายเคเบิล  ผลิตภัณฑ์แก้ง่วง  ผลิตภัณฑ์ป้องกันตนเอง
               ด้วยศักยภาพของพริกดังกล่าวข้างต้น  สกว.จึงได้จัดทำกรอบการวิจัย และสร้างเครือข่ายความร่วมมือของนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ได้แก่ มหาวิทยาลัยนเรศวร  มหาวิทยาลัยมหิดล  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  และมหาวิทยาลัยแม่โจ้   ทำให้คณะผู้วิจัยประสบความสำเร็จในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆ เพื่อจะได้เกิดกระบวนการพัฒนาจากฟาร์มสู่อุตสาหกรรมและสู่ผู้บริโภค
  
 • ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร.ในไก่และสุกร

                    ประโยชน์พริก สรรพคุณพริก คุณสมบัติของพริกป่น หรือ พริกทำให้สายตาสั้น ไม่

               เป็นการร่วมทุนวิจัยระหว่าง สกว. และบริษัทเบทเทอร์ฟาร์มา  โดย ผศ.ดร.ศักดิ์ชัย  วิทยาอารีย์กุล และคณะ จากมหาวิทยาลัยนเรศวร และ รศ.ดร.นวลจันทร์  พารักษา และคณะ จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร.ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม แตกตัวดี คงตัว และกลบรสเผ็ดได้สำเร็จ เมื่อนำมาทดสอบในไก่และสุกรพบว่า
1. สารสกัดหยาบจากพริกสามารถช่วยให้ปริมาณอาหารที่กินและน้ำหนักของไก่เนื้อเพิ่มขึ้น   การเสริมสารสกัดหยาบจากพริกเพื่อเป็นสารเสริมในอาหารไก่เนื้อที่ให้เดี่ยวและผสมน้ำมันกะเพรา จะช่วยให้ปริมาณอาหารที่กินและน้ำหนักตัวของไก่เนื้อเพิ่มขึ้น  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงอายุ 0-3 สัปดาห์    การใช้สารสกัดหยาบจากพริกในระดับต่ำสามารถช่วยกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันโรคของไก่เนื้อเพิ่มขึ้นถึง 1.5 เท่า     การใช้ร่วมกับน้ำมันหอมระเหย ช่วยให้ปริมาณการกินอาหารและการเจริญเติบโตของไก่เนื้อดีขึ้น   แต่ไม่มีผลในการกระตุ้นภูมิคุ้มกันโรค   และพบว่าสารสกัดพริกค่อนข้างปลอดภัย  การเสริมสารสกัดหยาบจากพริกในระดับที่ให้ผลติดต่อกันตลอดระยะเวลาการเลี้ยงไก่เนื้อ  ไม่มีผลกระทบต่อเนื้อเยื่อ ตับ และไต
2. สารสกัดหยาบจากพริกสามารถช่วยให้ปริมาณการกินอาหารของไก่ไข่เพิ่มขึ้น    การทดสอบผลของสารสกัดหยาบจากพริกในไก่ไข่พบว่า สารสกัดหยาบจากพริกสามารถช่วยให้ปริมาณการกินอาหารเพิ่มขึ้น 3.5 เปอร์เซ็นต์ และการให้ผลผลิตไข่ของไก่ไข่เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 6.0 เปอร์เซ็นต์   นอกจากนี้ สารสกัดหยาบจากพริก ยังสามารถช่วยลดระดับคอเลสเทอรอลในไข่แดงลงถึง 10-13 เปอร์เซ็นต์
3. การทดสอบในสุกร  ได้มีการทดลองในสุกร โดยใช้ทั้งสารสกัดพริกและผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นส่วนผสม พบว่าการประเมินผลเบื้องต้น อัตราการเจริญเติบโตเพิ่มขึ้นกว่า 10%  มีผลทำให้.สุขภาพดี สามารถลดการใช้ยาป้องกันโรคเมื่อหยุดยาปฏิชีวนะก่อนส่งโรงฆ่า  สุกรมีลักษณะดี มีมันน้อย เนื้อแน่น เป็นที่พอใจของเกษตรกร

แหล่งที่มา : vcharkarn.com

เป็นเพื่อน Line กับเรา