ปริมาณพลังงานที่ควรได้รับในแต่ละวัน ตารางปริมาณพลังงานที่เหมาะสมแก่ร่างกาย ปริมาณพลังงานกิโลแคลอรี

2 ตค. 55     898

ปริมาณพลังงานที่ควรได้รับในแต่ละวัน ตารางปริมาณพลังงานที่เหมาะสมแก่ร่างกาย ปริมาณพลังงานกิโลแคลอรี

ปริมาณพลังงานที่ร่างกายใช้สำหรับกิจกรรม และกีฬา

ปริมาณพลังงานที่ควรได้รับในแต่ละวัน ตารางปริมาณพลังงานที่เหมาะสมแก่ร่างกาย ปริมาณพลังงานกิโลแคลอรี 

          ปริมาณพลังงานที่ร่างกายใช้ในแต่ละครั้งของการเคลื่อนไหวออกกำลังกาย จะขึ้นกับน้ำหนักตัว ระดับความหนักเบา และเวลาที่ใช้ โดยมีหน่วยเป็นกิโลคลอรี่หรือแคลอรี่  เราสามารถจะประเมินการใช้พลังงานได้จากค่า METs คือ
          พลังานที่ใช้ = ค่า METs ของกิจกรรมนั้น ๆ x น้ำหนักตัว(กก.) x จำนวนชั่วโมงที่ทำกิจกรรม

          ค่า METs คือ หน่วยสมบูรณ์ที่ใช้บอกปริมาณออกซิเจนที่ร่างกายต้องการใช้ในการให้พลังงาน เพื่อทำกิจกรรมต่าง ๆ โดยเทียบกับค่าความต้องการออกซิเจนของร่างกายในขณะพัก โดย 1 MET มีค่าเท่ากับ ปริมาณออกซิเจนที่ร่างกายต้องการในขณะพัก คือเท่ากับ 3.5 มิลลิลิตรออกซิเจน/กิโลกรัม/นาที และสามารถเทียบกิจกรรมที่ทำซึ่งร่างกายมีการใช้ออกซิเจนในระดับต่าง ๆ กันวัดเป็นค่า METs ได้

สมมติ  คุณหนัก 65 กิโลกรัมเดินด้วยความเร็วปานกลาง 1 ชั่วโมง พลังงานที่คุณใช้ในการเดินครั้งนี้ คือ
          พลังงานที่ใช้ = METs ของกิจกรรมนั้น x น้ำหนักตัว x จำนวนชั่วโมงที่ทำกิจกรรม
                         = 3.5 x 65 x 1
                         = 227.5 กิโลแคลอรี่
          นั่นคือคุณได้ใช้พลังงานในการเดินครั้งนี้ เท่ากับ 227.5 กิโลแคลอรี่ ใน 1 ชั่วโมง
 
การออกกำลังกายที่ดี

ปริมาณพลังงานที่ควรได้รับในแต่ละวัน ตารางปริมาณพลังงานที่เหมาะสมแก่ร่างกาย ปริมาณพลังงานกิโลแคลอรี

          การออกกำลังกายที่ดี คือ การออกกำลังกายชนิด aerobicexercise เช่น การวิ่งว่ายน้ำ ปั่นจักรยาน การเต้นแอโรบิค เป็นต้นขณะออกกำลังกายหัวใจควรเต้นประมาณ 70% ของอัตราเต้นสูงสุดของหัวใจ [0.7 x (220 - อายุ )] เช่น อายุ 50 ปี = [0.7 x (220 -50)] =150 หรือประมาณได้ว่ารู้สึกเหนื่อยเล็กน้อย ครั้งละ 30 นาที อย่างน้อย 3 ครั้งต่อสัปดาห์ หากว่าไม่สามารถออกกำลังกายได้ตามที่กล่าว การออกกำลังกายบ้างก็ได้ประโยชน์ต่อร่างกายกว่าการไม่ออกกำลังกายเลย 
          การเดิน มีหลายคนอาจคิดว่าการเดินไม่ใช่การออกกำลังกาย ต้องวิ่งหรือเต้นแอโรบิค  แท้จริงการเดินเป็นการออกกำลังกายที่ดีอย่างหนึ่งที่มีผลต่อปัจจัยเสี่ยงโรคหัวใจ มีการศึกษาพบว่าการเดินเร็วอย่างเดียวโดยไม่คุมอาหาร ต้องเดินเร็วมากกว่า 20 กิโลเมตรต่อสัปดาห์ ดังนั้นจึงแนะนำให้เดินอย่างน้อยวันละครึ่งชั่วโมงทุกวันหรือประมาณ 3- 4 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ในผู้ที่อ้วน น้ำหนักเกิน เพราะการเดินสามารถจะลดน้ำหนัก

การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
          คือ การออกกำลังกายที่มีความรู้สึกว่าหายใจแรงขึ้นกว่าปกติ แต่ไม่หอบจนเหนื่อย ยังพูดจากับคนข้างเคียงรู้เรื่อง (ควรออกกำลังกายระดับปานกลาง 55-69% ของอัตราการเต้นของหัวใจสูงสุด) ใช้พลังงาน 1000-2000 แคลอรี่ต่อสัปดาห์ หรือ 250-290 แคลอรีต่อวัน

แหล่งที่มา : vcharkarn.com

เป็นเพื่อน Line กับเรา