โรงพยาบาลโรคผิวหนังอโศก คลีนิคโรคผิวหนัง บางพลัด หมอรักษาโรคผิวหนังเก่งๆ

19 กค. 55     4518

โรงพยาบาลโรคผิวหนังอโศก คลีนิคโรคผิวหนัง บางพลัด หมอรักษาโรคผิวหนังเก่งๆ

            โรงพยาบาลโรคผิวหนังอโศก

โรงพยาบาลโรคผิวหนังอโศก คลีนิคโรคผิวหนัง บางพลัด หมอรักษาโรคผิวหนังเก่งๆ

โรงพยาบาลผิวหนัง อโศก โรงพยาบาลผิวหนังแห่งแรกของเมืองไทย
ให้บริการด้านผิวหนัง และความงามครบวงจร
โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง

ผิวพรรณที่สะอาด หมดจดนั้นนอกจากจะเป็นดัชนีหนึ่งที่บ่งบอกถึงความสมบูรณ์ของสุขภาพกาย และใจแล้ว ผิวพรรณที่ผ่องใส ย่อมเสริมสร้างบุคลิกภาพ ให้ดูดีและน่าสนใจยิ่งขึ้นการให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาผิวพรรณ ทั้งผิวหน้าและผิวกายภายใต้ สภาวะแวดล้อมที่ต้องเผชิญทั้งมลภาวะและ ความเครียดนั้นจึงเป็นสิ่งที่ผู้ใส่ใจในสุขภาพไม่ควรละเลย เพราะปัญหาด้านผิวหนัง มีความละเอียดอ่อนลึกซึ้ง อีกทั้งยังต้องอาศัยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เฉพาะทางโดยตรงในการดูแลรักษา

โรงพยาบาลผิวหนัง อโศก เป็นโรงพยาบาลผิวหนังแห่งแรกในประเทศไทยที่ให้บริการรักษาด้านผิวหนังโดยตรง อย่างครบวงจร พรั่งพร้อมด้วยเครื่องมือทางการแพทย์อันทันสมัยและทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เฉพาะทางเพราะเราตระหนักดีว่าการให้บริการรักษา ด้านผิวหนังนั้นเป็นวิชาชีพเฉพาะทางแขนงหนึ่งที่ต้องใช้ทักษะของแพทย์ที่มี ความชำนาญเฉพาะโรค (Specialists)


ทำไมจึงต้องเป็นโรงพยาบาลเฉพาะทาง ?

ด้วยประสบการณ์ใน วงการแพทย์ผิวหนังมากว่า 15 ปี โรงพยาบาลผิวหนัง อโศก ตระหนักดีว่าการให้บริการรักษา และการวินิจฉัยปัญหาด้านผิวหนังนั้นมีรายละเอียดลึกซึ้ง ไม่น้อยไปกว่าการตรวจรักษาโรคอื่น ๆ เพราะปัญหาด้านผิวหนัง แบ่งการรักษาเป็นหลายส่วน จึงต้องอาศัยแพทย์ผู้ชำนาญเฉพาะทางในการให้การรักษา

โรงพยาบาลผิว หนัง อโศก นับเป็นโรงพยาบาลเฉพาะทางด้านผิวหนังแห่งแรกที่ให้บริการเจาะลึกด้านปัญหา ผิวหนัง ความงาม และศัลยกรรม ภายในพื้นที่กว่า 9,000 ตารางเมตร ได้แบ่งออกเป็นแผนกย่อยหลายหน่วยสำหรับให้คำปรึกษา บริการและรักษาด้านปัญหาผิวหนังอย่างวิเคราะห์เจาะลึกโดยเฉพาะ โดยมีทีมแพทย์เฉพาะทางในแต่ละด้านให้คำปรึกษา และให้การรักษาโดยตรง แม้ปัจจุบันวิทยาการความรู้และเทคโนโลยีในการรักษาด้านผิวหนังจะได้รับการ พัฒนาไปอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งแพทย์ด้านผิวหนังก็มีความรู้และทักษะมากขึ้น แต่ทว่าการให้บริการรักษาด้านผิวหนังในประเทศไทยยังอยู่ในรูปของ คลินิกผิวหนัง ซึ่งแม้บางแห่งจะมีเครื่องมือทันสมัย แต่ด้วยพื้นที่ที่จำกัดจึงไม่สามารถให้บริการที่ครอบคลุมได้ ขณะที่การให้บริการ รักษาด้านผิวหนังในระดับ โรงพยาบาลดูเหมือนจะได้เปรียบในแง่ความกว้างขวางของสถานที่ แต่แผนกผิวหนังก็เป็นเพียงส่วนย่อยหนึ่งของโรงพยาบาลเท่านั้น

ด้วยความโดดเด่น ด้านการรักษาในฐานะโรงพยาบาลผิวหนังเฉพาะทางที่มีทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ โดยตรง โรงพยาบาลผิวหนัง อโศก จึงเป็นทางเลือกใหม่สำหรับผู้ที่ต้องการการบริการรักษาด้านผิวหนังและความ งามอย่างครบวงจร ภายใต้อาคารเดียว โดยได้แบ่งการรักษาออกเป็นหลายส่วน และแยกเป็นแผนกเฉพาะด้านโดยตรงในแต่ละด้านตามความเชี่ยวชาญโดยเฉพาะ ของแพทย์แต่ ละบุคคล อาทิ บริการด้านเลเซอร์ บริการด้านคอสเมติก และบริการด้านศัลยกรรม โดยทุกแผนกมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง เป็นผู้ให้คำปรึกษาและดูแลรักษา ซึ่งแพทย์แต่ละคนมีทักษะและประสบการณ์ในการรักษาที่เชี่ยวชาญ ลึกซึ้งในแต่ละเรื่อง หรือเป็น Specialist อย่างแท้จริง คุณจึงมั่นใจได้ว่าปัญหาด้านผิวหนังหรือแม้กระทั่งการรับคำปรึกษาเพื่อ ฟื้นฟูและบำรุงผิวพรรณและความงามนั้นจะเต็มเปี่ยมด้วยประสิทธิภาพที่น่าพึง พอใจ

นอกจากให้การ บริการรักษาปัญหาอันเกี่ยวเนื่องกับโรคผิวหนังอย่างครอบคลุมทุกโรคแล้ว โรงพยาบาลผิวหนัง อโศก ยังให้บริการด้านศัลยกรรมความงามโดยเฉพาะ โดยศัลยแพทย์เฉพาะทางที่เปี่ยมด้วยความรู้และประสบการณ์ในทุกขั้นตอนของการ ดูแลรักษา รวมไปถึงวิสัญญีแพทย์ ที่มีประสบการณ์ในการให้ยาระงับความรู้สึกที่ปลอดภัย

โรงพยาบาลผิว หนัง อโศก โรงพยาบาลผิวหนังเฉพาะทางที่ให้บริการด้านผิวหนัง ความงาม และศัลยกรรมครบวงจร พรั่งพร้อมด้วยเครื่องมือแพทย์ที่ทันสมัย ให้บริการด้วยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางที่เปี่ยมประสบการณ์ในทุกแผนก คุณจึงมั่นใจได้ใน การบริการที่ดีที่สุดสำหรับทุกปัญหาด้านผิวหนังและความงาม

           Link     http://www.skinhospital.co.th

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++


                    คลีนิคโรคผิวหนัง บางพลัด

คลินิกโรคผิวหนัง

หมวดหมู่ : คลินิก

คลินิกโรคผิวหนัง

ที่อยู่ [ ดูแผนที่คลินิกโรคผิวหนัง ]
แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กทม

โทรศัพท์  

 

สินค้าและบริการ

คลินิกโรคผิวหนัง
 
  • แผนที่

ดูรายการนี้บนหน้าค้นหาจากแผนที่ (สามารถใช้บริการขอเส้นทางได้)

        Link     http://profile.yellowpages.co.th

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++


               หมอรักษาโรคผิวหนังเก่งๆ

ลอง มารักษาที่ร้าน Pet Pro ดูมั้ยครับ สัตวแพทย์ที่นี่เก่งพอสมควรนะครับ ผมใช้บริการที่นี่ประจำ หมาของผมเคยเป็นเชื้อราแล้วเขาก็รักษาหายครับ

ร้าน Pet Pro (สพ.ญ. ปฐณี โอภาสกรกุล)

927/5-1 ถ.สามัคคี ประชาชื่น ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
โทรศัพท์ (081)425-9914

Punmanus Pholdi

- กำลังศึกษาวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (ปริญญาโท) ศาสตร์คอมพิวเตอร์, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- สำเร็จการศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิต (ปริญญาตรี) ศาสตร์คอมพิวเตอร์, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- สัตว์เลี้ยง --> "เข่ออ้าย" - ชิวาวา เพศผู้ ขนสั้น --> http://www.facebook.com/P.HenKeAi (เชิญเข้าไปชมได้ที่แฟนเพจครับ)

        Link   http://mail.chihuahuacafe.com

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++


                    

เป็นเพื่อน Line กับเรา