ตรวจเลือดสามารถวินิจฉัยโรค SLE ก่อนเกิดอาการได้เป็นปี!

11 สค. 56     561

การศึกษาตีพิมพ์ลงใน นิวอิงแลนด์เจอร์นัล ทางการแพทย์ พบว่า ในคนไข้ภูมิคุ้มกันทำลายตัวเอง หรือ เอสแอลอี สามารถตรวจพบในเลือดได้ก่อนที่จะมีอาการ เป็นเดือน ในบางครั้งเป็นปี

โรค เอสแอลอี เป็นโรคที่เกิดจากภูมิคุ้มกัน ที่จำร่างกายไม่ได้จึงสร้างภูมิเกินขึ้นมา และ เข้าไปทำลายอวัยวะต่าง ๆ อวัยวะที่สำคัญ เช่นเม็ดเลือด ผิวหนัง ทำให้เป็นผื่น ข้อ ทำให้ปวดข้อ กล้ามเนื้อ สมอง เส้นเลือด ไต ก่อให้เกิดอาการอักเสบตามอวัยวะต่าง ๆ

แพทย์มักวินิจฉัยได้ เมื่อมีอาการเหล่านี้แล้ว จากการศึกษาย้อนหลัง ในมหาวิทยาลัยโอกลาโฮมา โดยนำเลือดของคนไข้ที่ได้เก็บไว้ มาเปรียบเทียบกับเลือดปัจจุบันของคนไข้ที่เป็นโรค เอสแอลอี 130 คน โดยตรวจค่าหนึ่งที่เรียกว่า autoantibodies เช่น antinuclear antibodies(ANA) พบว่า มีการสูงขึ้นของค่านี้ เป็นเดือน หรือปี ก่อนจะเกิดอาการขึ้น โดยคนไข้เองก็ไม่รู้ตัว และระดับสูงขึ้น เรื่อย ๆ จนเกิดอาการ หลังจากนั้น ระดับค่านี้จะคงที่ หรือต่ำลง ซึ่ง ไม่แน่ใจว่าเป็นผลของยา หรือจากการที่ร่างกายมีการปรับเอง

จากการศึกษานี้ นำไปสู่แนวทางพิจารณาตรวจเลือดในคนไข้ที่เริ่มมีอาการที่สงสัยว่าเป็นโรคเอสแอลอีได้

ที่มา http://www.thaihealth.net/h/article298.html

เป็นเพื่อน Line กับเรา