อาจเป็นไปได้! การดื่มกาแฟบ่อยๆ ในปริมาณมาก จะช่วยยืดอายุขัย

16 กค. 60     458

อาจเป็นไปได้! การดื่มกาแฟบ่อยๆ ในปริมาณมาก จะช่วยยืดอายุขัย

เมื่อเร็วๆ นี้ บรรดานักวิจัยจากหน่วยงานวิจัยนานาชาติด้านมะเร็ง และวิทยาลัยอิมพีเรียล ลอนดอนได้ค้นพบว่า การดื่มกาแฟเป็นประจำทุกวัน จะช่วยยืดอายุของผู้ชายได้ประมาณ 3 เดือน และจะช่วยยืดอายุของผู้หญิงได้ประมาณ 1 เดือน

นอกจากนี้ ผลวิจัยยังชี้ให้เห็นอีกว่าคนที่ดื่มกาแฟวันละ 3 แก้วขึ้นไป จะมีความเสี่ยงที่จะเสียชีวิตเพราะโรคต่างๆ น้อยกว่าคนที่ไม่ดื่มกาแฟเลย อย่างโรคทางเดินหายใจ โรคไต โรคตับ รวมถึงโรคหลอดเลือดในสมอง

ผลงานวิจัยนี้ ได้รับการตีพิมพ์ลงในวารสาร Annals of Internal Medicine ที่ดำเนินการเก็บข้อมูล จากคนกว่า 520,000 คนที่มีอายุตั้งแต่ 35 ปีขึ้นไปจาก 10 ประเทศในสหภาพยุโรป

อย่างไรก็ตาม ยังมีกลุ่มคนที่แสดงความเห็นขัดแย้งว่า การจะวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างการดื่มกาแฟและช่วงอายุนั้นเป็นเรื่องที่ไม่สามารถทำได้ เพราะมีตัวแปรมากเกินไปในกลุ่มผู้ที่ดื่มกาแฟและผู้ที่ไม่ดื่มกาแฟ เช่น วิถีชีวิต การใช้จ่ายด้านสุขภาพ และการพบปะทางสังคม ซึ่งล้วนส่งผลต่อสุขภาพของผู้คน

ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพยังชี้ให้เห็นอีกว่า ผลกระทบของคาเฟอีนจะแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล นอกจากนี้ คาเฟอีนยังไม่ได้อยู่ในกาแฟเท่านั้น แต่อยู่ในเครื่องดื่มอื่นๆ ด้วย เช่น ชา และน้ำอัดลม ซึ่งทำให้ผลการวิจัยดูน่าเชื่อถือน้อยลงไปอีก

เป็นเพื่อน Line กับเรา