ซุปไก่สกัดบำรุงสมองและระบบประสาทจริงหรือ?

11 สค. 56     450

ซุปไก่สกัดบำรุงสมองและระบบประสาทจริงหรือ?         เชื่อกันว่าชาวจีนนิยมกินรังนกกันมานานกว่า 2,000 ปี แพทย์จีนเขียนใบสั่งยาโดยมีรังนกเป็นส่วนผสม เพราะเชื่อว่ารังนกสามารถรักษาโรคทางเดินหายใจ บำรุงสุขภาพเด็กที่ไม่แข็งแรง ... 
ในประเทศไทยรังนกที่มีคุณภาพดีที่สุดอยู่ที่ภาคใต้ตามเกาะแก่งต่าง ๆ ตั้งแต่เขตชุมพรลงไปถึงจังหวัดสตูล ผู้ที่จะเก็บรังนกได้ต้องได้รับสัมปทานจากกระทรวงการคลังก่อน และมีสิทธิเก็บรังนกจากเกาะนั้น ๆ ได้ปีละ 3 ครั้ง จากสรรพคุณที่เชื่อกันดังกล่าวแล้ว บวกกับความยากลำบากในการเก็บรังนก ทำให้รังนกมีราคาแพงอย่างที่เห็นกันอยู่ รังนกได้มาอย่างไร รังนกคือส่วนของน้ำลายนกนางแอ่นที่ใช้ทำรังเพื่อวางไข่ แต่ละปีจะมีการเก็บรังนก 3 ครั้ง ครั้งแรกจะอยู่ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม หลังจากนั้นจะทิ้งช่วงประมาณ 1 เดือนเพื่อให้นกทำรังเป็นครั้งที่ 2 แล้วก็เก็บเหมือนครั้งแรก หลังจากนั้นเว้นไปประมาณ 3 เดือนเพื่อให้แม่นกวางไข่ก่อน แล้วรอให้ลูกนฟักออกมาจนแข็งแรงบินออกไปหาอาหารได้จึงเก็บรังนกเป็นครั้งที่ 3 หลังจากนั้นก็รอถึงฤดูการเก็บรังนกในปีต่อไป ผู้ได้รับสัมปทานจะต้องดูแลไม่ให้มีการรบกวนนกและอนุรักษ์ดูแลสภาพแวดล้อมอย่างเข้มงวด เพื่อไม่ให้มีผลกระทบต่อจำนวนนกนางแอ่นซึ่งนั่นหมายถึงมีผลกระทบต่อรายได้ในปีต่อ ๆ ไป รังนกมีส่วนประกอบอะไรบ้าง จากการวิเคราะห์หาส่วนผสมของรังนกนางแอ่นโดยสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย พบว่า ประกอบด้วย น้ำ 5.11% โปรตีน 60.9% แคลเซียม 0.85% โปแตสเซียม 0.03% สำหรับรังนกสำเร็จรูป พร้อมบริโภคที่จำหน่ายในท้องตลาดซึ่งประกอบไปด้วย รังนก 1% น้ำตาลกรวดประมาณ 12% นั้น เมื่อสถาบันวิจัยโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดลนำมาวิเคราะห์พบว่ามีส่วนประกอบดังนี้ จากผลการวิเคราะห์สารอาหารของรังนกสำเร็จรูปทั้ง 2 ยี่ห้อที่มีขายในท้องตลาด จะเห็นว่าพลังงานที่ได้จากรังนกสำเร็จรูปนี้ ได้จากน้ำตาลกรวดที่เติมลงไปและมีปริมาณน้อยกว่าไข่ไก่ 1 ฟอง หรือประมาณ 1 ใน 3 ของนม 1 กล่อง ในแง่โปรตีน ถ้าต้องการได้โปรตีนเท่ากับไข่ไก่ 1 ฟอง จะต้องรับประทานรังนกถึง 26 ขวด (เป็นเงินกว่า 3,000 บาท) หรือถ้าจะให้ได้โปรตีนเท่ากับนม 1 กล่อง จะต้องรับประทานรังกนถึง 34 ขวด (เป็นเงินกว่า 4,000 บาท) หรืออีกนัยหนึ่งปริมาณโปรตีนในรังนกสำเร็จรูป 1 ขวด (70-75 มล.) เท่ากับนมสดประมาณ ½ ช้อนโต๊ะ หรือถั่วลิสง 2 เมล็ด หรือไข่นกกระทาน้อยกว่า ¼ ฟอง เมื่อทราบข้อมูลดังกล่าว ผู้บริโภคคงจะต้องใช้วิจารณญาณในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารต่าง ๆ เพื่อให้ได้ชื่อว่า ฉลาดซื้อ หรือ ฉลาดกิน .. 

ที่มา  http://www.108health.com/108health/topic_detail.php?mtopic_id=310&sub_id=83&ref_main_id=12

เป็นเพื่อน Line กับเรา