คนเราฝันได้อย่างไร อ่านแล้วมีคำตอบ

13 กค. 60     116

คนเราฝันได้อย่างไร อ่านแล้วมีคำตอบ

“ฝัน” เป็นสิ่งที่ทุกคนคงต้องเคยพบเจอกันมาบ้าง ความฝันที่อยู่ในห้วงเวลาแห่งการนอนหลับมีทั้งฝันดี ฝันร้าย บางครั้งฝันเรื่องเดิมซ้ำ ๆ หรือรู้ตัวว่าฝันแต่จำความฝันไม่ได้ บางคนเอาความฝันไปตีความต่าง ๆ นานาตามความเชื่อ แต่วันนี้มาดูเหตุและผลทางวิทยาศาสตร์กันว่าเขาอธิบายความเรื่องนี้ไว้อย่างไรกันบ้าง

ทำไมเราจึงฝันถึงเรื่องราวต่างๆ

แม้ร่างกายเราจะกำลังนอนหลับพักผ่อนแต่สมองไม่ได้ปิดตัวเองไปด้วย ยังคงทำหน้าที่ดูแลระบบสารเคมีต่าง ๆ เซลล์ประสาท ยังคงทำงานแม้เราจะหลับไปแล้ว โดยมีสมองส่วนในรักษาข้อมูลความจำและส่งข้อมูลในรูปคลื่นสมองไปยังสมองใหญ่ ขณะที่หลับเรามีการฝันตลอดเวลาก็ว่าได้เพราะสมองยังคงทำงานอยู่ตลอดเวลา เพียงแต่เราจำได้บ้างหรือไม่ได้บ้างเท่านั้นเอง

ความฝันที่เกิดขึ้นในช่วงแรก ๆของการนอนหลับมักจะถูกลืม ส่วนใหญ่ที่ถูกจำได้จะเป็นความฝันที่เกิดขึ้นเมื่อใกล้ตื่นหรือฝันจนตื่น ส่วนใหญ่ความฝันจะอยู่ในรูปของการเห็น รองลงมาจะเป็นรูปของการได้ยิน การสัมผัส และความเจ็บปวด

เรื่องนี้นักจิตวิทยามองว่าความฝันเป็นหนึ่งในกลไกทางจิต เพื่อปลดปล่อยความกังวลตึงเครียดในจิตใจ เมื่อเกิดการฝันขึ้นจะทำให้สภาพจิตใจรู้สึกผ่อนคลายลง ส่วนสาเหตุที่ทำให้คนเราฝัน ได้แก่…

  1. ฝันที่มาจากความเจ็บปวด
  2. ฝันจากเรื่องค้างคาใจ
  3. ฝันอันเนื่องมาจากประสบการณ์ในอดีต

ซิกมันด์ ฟรอยด์ บิดาแห่งจิตวิทยาเชื่อว่าความฝันเป็นความปรารถนาลึก ๆ ภายในจิตใจของมนุษย์ มักจะเกิดขึ้นเป็นเรื่องราวที่คนเราอยากจะทำเป็นอย่างมาก แต่ในความเป็นจริงแล้วไม่สามารถทำได้และแสดงออกมาในรูปแบบของจินตนาการในความฝันขณะนอนหลับแทน เราจึงมักจะฝันเรื่องที่ไม่อาจเกิดขึ้นจริงได้

ส่วนสิ่งที่มีอิทธิพลกับความฝันคือ สภาพจิตใจ, การแพ้อาหาร-แพ้ยาบางชนิด, เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ปริมาณมากซึ่งรบกวนการนอนหลับอย่างสงบ, การเจ็บไข้ได้ป่วย, สภาพแวดล้อมของห้องนอน เช่น ความร้อน หนาว ความมืด สว่าง เสียง ซึ่งล้วนสร้างความกดดันให้แก่ร่างกายและจิตใจก็อาจสะท้อนออกมาในความฝันได้

เป็นเพื่อน Line กับเรา