สนามฟุตซอลมาตรฐาน เบสิคฟุตซอล ขายรองเท้าฟุตซอล pan

28 พย. 55     14775

สนามฟุตซอลมาตรฐาน เบสิคฟุตซอล ขายรองเท้าฟุตซอล pan

 
Futsal pitch size | ขนาดสนามฟุตซอล

JPG
GIF
สนามฟุตซอลมาตรฐาน เบสิคฟุตซอล ขายรองเท้าฟุตซอล pan
ขนาดสนามฟุตซอล Futsal field size
minimum 15x25m.
maximum 25x42m.แหล่งที่มา : manchesterfutsal.com