หลักฐานทางประวัติศาสตร์ไทย หลักฐานทางโบราณคดี หลักฐานทางประวัติศาสตร์ ม.2

21 พย. 55     2016

หลักฐานทางประวัติศาสตร์ไทย หลักฐานทางโบราณคดี หลักฐานทางประวัติศาสตร์ ม.2

 

" หลักฐานทางประวัติศาสตร์ "

หลักฐานทางประวัติศาสตร์ไทย หลักฐานทางโบราณคดี หลักฐานทางประวัติศาสตร์ ม.2  หลักฐานทางประวัติศาสตร์ไทย หลักฐานทางโบราณคดี หลักฐานทางประวัติศาสตร์ ม.2 

หลักศิลาจารึกสมัยพ่อขุนรามคำแหง

ถือเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ประเภทวรรณกรรม แบบเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างหนึ่งโดยอาศัยการบันทึกบนเนื้อศิลา ทั้งชนิดเป็นแผ่น หรือเป็นแท่ง โดยใช้โลหะแหลมขูดเนื้อศิลาให้เป็นตัวอักษร เรียกว่า จาร หรือ การจารึก

หลักฐานทางประวัติศาสตร์ไทย หลักฐานทางโบราณคดี หลักฐานทางประวัติศาสตร์ ม.2 หลักฐานทางประวัติศาสตร์ไทย หลักฐานทางโบราณคดี หลักฐานทางประวัติศาสตร์ ม.2 


พงศาวดาร 

  พงศาวดารเป็นเรื่องราวที่บันทึกเหตุการณ์ของพระมหากษัตริย์ ผู้เป็นประมุขของประเทศนั้น

หรือพระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์ที่เกี่ยวกับประเทศ หรือศาสนาเป็นส่วนใหญ่ 

หลักฐานทางประวัติศาสตร์ไทย หลักฐานทางโบราณคดี หลักฐานทางประวัติศาสตร์ ม.2 หลักฐานทางประวัติศาสตร์ไทย หลักฐานทางโบราณคดี หลักฐานทางประวัติศาสตร์ ม.2 


ตำนาน

  คือ เรื่องเล่าขานที่มีมานานแล้ว ดังนั้นตำนานจึงเปรียบได้กับเครื่องมือที่ช่วยถ่ายทอดเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ อาจจะมีการจดเป็นลายลักษณ์อักษร เช่น ตำนานเทพเจ้ากรีก ตำนานกษัตริย์อาเธอร์ เป็นต้น ซึ่งเรื่องราวเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึง วิถีชีวิต ความคิด ความเชื่อ รวมถึงประเพณี ต่าง ๆ  ของคนในอดีตได้เป็นอย่างดี


แหล่งที่มา : writer.dek-d.com

เป็นเพื่อน Line กับเรา