หลักฐานที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษร สมัครงาน กองพิสูจน์หลักฐาน ภาพหลักฐานทางประวัติศาสตร์

21 พย. 55     1882

หลักฐานที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษร สมัครงาน กองพิสูจน์หลักฐาน ภาพหลักฐานทางประวัติศาสตร์

 

หลักฐานที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษร

 
  ลักษณะ เป็นหลักฐานข้อมูลที่ไม่่เป็นตัวหนังสือ
  ตัวอย่างได้แก่ เครื่องมือเครื่องใช้ของคนในสมัยต่าง ๆ วัด เจดีย์ อนุสาวรีย์ เครื่องประดับ 
อาคารบ้านเรือน เครื่องปั้นดินเผา เป็นต้น 
 
.. .....หลักฐานที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษร สมัครงาน กองพิสูจน์หลักฐาน ภาพหลักฐานทางประวัติศาสตร์....... .... ...... ..........หลักฐานที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษร สมัครงาน กองพิสูจน์หลักฐาน ภาพหลักฐานทางประวัติศาสตร์
.... .... พระบรมราชานุสาวรีย์พระสุริโยทัย........... ..................พระปรางค์สามยอด จ.ลพบุรี
............ .....จ.พระนครศรีอยุธยา

.. .... .... .... .... ..หลักฐานที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษร สมัครงาน กองพิสูจน์หลักฐาน ภาพหลักฐานทางประวัติศาสตร์

.. .... ..ภาชนะดินเผาที่เขียนลายด้วยสีแดง จากแหล่งโบราณคดีบ้านเชียง จ.อุดรธานี

 

แหล่งที่มา : lms.thaicyberu.go.th

เป็นเพื่อน Line กับเรา