ที่มาของวันเข้าพรรษา รูปภาพระบายสีวันเข้าพรรษา วันเข้าพรรษาภาษาอังกฤษ

20 พย. 55     1753

ที่มาของวันเข้าพรรษา รูปภาพระบายสีวันเข้าพรรษา วันเข้าพรรษาภาษาอังกฤษ

 

 

วันเข้าพรรษา ภาษาอังกฤษ

ที่มาของวันเข้าพรรษา รูปภาพระบายสีวันเข้าพรรษา วันเข้าพรรษาภาษาอังกฤษ

Vassa  also called Rains Retreat, or Buddhist Lent, is the three-month annual retreat observed by Theravada practitioners. Taking place during the rainy season, Vassa lasts for three lunar months, usually from July  to October

For the duration of Vassa, Bhikkhus remain inside monasteries and temple grounds.In some monasteries, monks dedicate the Vassa to intensive meditation.Some Buddhist lay people choose to observe Vassa by adopting more ascetic practices, such as giving up meat, alcohol, or smoking. While Vassa is sometimes casually called "Buddhist Lent", others object to this terminology.

Vassa is followed by Kathina, a festival in which the laity expresses gratitude to monks. Lay Buddhists bring donations to temples, especially new robes for the monks.

The Vassa tradition pre-dates the time of the historical Buddha. It was a long standing custom for mendicant ascetics in India not to travel during the rainy season as they may unintentionally harm crops, insects or even themselves during their travels.

Many Buddhist asectics live in regions which don't have rainy seasons and therefore Vassa is not observed worldwide.
 

ข้อมูลจาก

ภาพจาก

เป็นเพื่อน Line กับเรา