เนื้อเพลงวันเข้าพรรษา เพลงวันเข้าพรรษา mp3 หน้าที่ชาวพุทธในวันเข้าพรรษา

20 พย. 55     4385

เนื้อเพลงวันเข้าพรรษา เพลงวันเข้าพรรษา mp3 หน้าที่ชาวพุทธในวันเข้าพรรษา

 

  เพลงวันเข้าพรรษา

เนื้อร้อง  นางสาววีณา    วัฒโนภาษ              ทำนอง  เพลงรำวง

      วันเข้า วันเข้าพรรษา        ตามประวัติศาสนา แรม 1 ค่ำ เดือน 8
ถ้าปีใด นั้นมีเดือนแฝด            ถ้าปีใดนั้นมีเดือนแฝด
มีแปด สอง แปด  ก็ต้องเลื่อนออกไป
       ตามประวัติพระพุทธองค์    กำหนดให้พระสงฆ์  ตั้งมั่นในใจ
ไม่ควรเดินทางไปไหน              ไม่ควรเดินทางไปไหน
หน้าฝนอันตราย  จะเจ็บป่วยเอย
       พุทธศสนิกชน                  จึงต้องดั้นด้น  มาร่วมทำบุญ
ใส่บาตรแล้วรวบรวมทุน           ใส่บาตรแล้วรวบรวมทุน
หล่อเทียนเกื้อหนุน    ให้แสงสว่างเอย
        แต่งเทียนแห่เทียนไปวัด   ทำอย่างประหยัด ตามความพอเพียง
รื่นเริง เทิดเถิงส่งเสียง               รื่นเริง เถิดเทิงส่งเสียง
ส่งสำเนียง ด้วยความสุขใจ
        วันเข้า วันเข้าพรรษา         ชาวไทยนั้นหนา มาร่วมน้อมนำ
ใส่บาตร ถือศีล ฟังธรรม            ใส่บาตร  ถือศีล  ฟังธรรม
จะช่วยนำทาง  สว่าง สงบเอย
                                           .................

แหล่งที่มา : gotoknow.org

เป็นเพื่อน Line กับเรา