งานวันอาสาฬหบูชา ประวัติและความสําคัญของวันอาสาฬหบูชา ความสำคัญของวันอาสาฬหบูชา แบบย่อ

15 พย. 55     1054

งานวันอาสาฬหบูชา ประวัติและความสําคัญของวันอาสาฬหบูชา ความสำคัญของวันอาสาฬหบูชา แบบย่อ

รัฐบาลเชิญชวนร่วมงานวันอาสาฬหบูชา
งานวันอาสาฬหบูชา ประวัติและความสําคัญของวันอาสาฬหบูชา ความสำคัญของวันอาสาฬหบูชา แบบย่อ

รัฐบาลเชิญชวนประชาชนร่วมงานวันอาสาฬหบูชา วันแห่งพระสงฆ์ หวังสร้างเสริมหลักธรรมที่ถูกต้อง และนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จัดกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา วันแห่งพระสงฆ์ ประจำปี 2553 โดยจะมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเพื่อความเป็นสิริมงคลของคนไทย ในระหว่างวันที่ 22-26 กรกฎาคมนี้ ที่พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม นอกจากนี้ยังจัดนิทรรศการเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา และร่วมพิธีตักบาตรพระสงฆ์ และสำหรับในส่วนภูมิภาคจะจัดกิจกรรมในวันที่ 26 กรกฎาคม พร้อมกันทั่วประเทศ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด เจ้าคณะจังหวัด นำประชาชนตักบาตร ปฏิบัติธรรม และเวียนเทียน

ทั้งนี้เพื่อเป็นการปลูกฝังเยาวชน และพุทธศาสนิกชนให้มีความรู้ ความเข้าใจหลักธรรมที่ถูกต้อง และสามารถนำคำสอนไปใช้ในชีวิตประจำวันให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง ครอบครัว และสังคมต่อไป อย่างไรก็ตามสำหรับอาสาฬหบูชานับเป็นวันสำคัญทางศาสนา คือเป็นวันที่พระพุทธองค์ทรงแสดงปฐมเทศนา ที่ชื่อว่าธัมมจักกัปปวัตตนสูตร หรือวันแห่งพระสงฆ์ คือวันที่เริ่มเกิดมีพระสงฆ์

แหล่งที่มา : variety.thaiza.com

เป็นเพื่อน Line กับเรา