ภาพลายเส้นวันอาสาฬหบูชา คําขวัญวันอาสาฬหบูชา จัดบอร์ดวันอาสาฬหบูชา

15 พย. 55     6817

ภาพลายเส้นวันอาสาฬหบูชา คําขวัญวันอาสาฬหบูชา จัดบอร์ดวันอาสาฬหบูชา

 

 

ใครหนอ จะเขียนบทความเนื่องในวันอาสาฬหบูชา ให้อ่านกัน

 

 

 ภาพลายเส้นวันอาสาฬหบูชา คําขวัญวันอาสาฬหบูชา จัดบอร์ดวันอาสาฬหบูชา

 

 

อีกไม่กี่วันแล้วนะคะ

 

จะถึงวันสำคัญ  อันเกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้าของเรา

 

 

 

 

ก็  วันอาสาฬหบูชา วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๑

    และวันเข้าพรรษา  แล้วนะคะ

 

 

 

 

ใครหนอ  จะเขียนบทความไพเราะงดงาม  ให้บ้านพระธรรม

 

ให้พวกเราได้อ่านกัน

 

 

 

 

ใครหนอ  จะเขียนบทความอันงดงาม  นี้เพื่อเผยแพร่

 

เป็นพุทธบูชา แด่พระพุทธบิดา

 

 

 

 

ลำพังก้อนหิน  ซึ่งลีลาการเขียนยังละอ่อน เหลือเกิน

 

ลำพังก้อนหิน  ไม่มีความรู้ลึกซึ้งเกี่ยวพระองค์ท่านเท่าไร 

 

จะไม่ริอ่านมาเขียน แน่นอนค่ะ

 

 

 

 

ทำอย่างไรหนอ  ก้อนหินและพี่ๆ เพื่อนๆ อีกหลายท่านจะได้อ่าน

 

บทความอันไพเราะ งดงาม  อบอุ่น

 

อาบด้วยพระมหากรุณาธิคุณ พระมหาเมตตาอันอย่างใหญ่

 

ของพระพุทธองค์

 

 

 

 

ก็เพราะวันอาสาฬหบูชา

 

เป็นวันปฐมเทศนา ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน

 

พระอัญญาโกณฑัญญะ บรรลุโสดาปัตติผล

 

พระสงฆ์รูปแรกเกิดขึ้น ในวันนี้ ณ ที่นั่นเอง

 

พระรัตนตรัยขึ้นในโลกพร้อมบริบูรณ์

 

 

 

 

ใครหนอ จะช่วยก้อนหิน  ในครั้งนี้

 

 

 


แหล่งที่มา : oknation.net

เป็นเพื่อน Line กับเรา