วัคซีนไอพีดีจำเป็นไหม วัคซีนไอพีดี ราคา 2012 อาการของไอพีดี ราคาของวัคซีนไอพีดี

6 ตค. 55     438

วัคซีนไอพีดีจำเป็นไหม วัคซีนไอพีดี ราคา 2012 อาการของไอพีดี ราคาของวัคซีนไอพีดี

 

 
ป้องกันด้วย การฉีดวัคซีน 

          - เมื่อลูกน้อยอายุ 6-8 สัปดาห์ ถึง 6 เดือน (ฉีดทั้งหมด 4 เข็ม เป็นวัคซีนรวม 7 สายพันธุ์) อัตราการป้องกัน IPD อยู่ในระดับ 97.3 % (ราคาเข็มละ 100 $ หรือ 4,000 บาท)
          - เมื่อลูกน้อยอายุ 7 ถึง 11 เดือน (ฉีดทั้งหมด 3 เข็ม เป็นวัคซีนรวม 7 สายพันธุ์) อัตราการป้องกัน IPD อยู่ในระดับ 97.3 % (ราคาเข็มละ 100 $ หรือ 4,000 บาท)
          - เมื่อลูกน้อยอายุ 1 ถึง 2 ปี (ฉีดทั้งหมด 2 เข็ม เป็นวัคซีนรวม 7 สายพันธุ์) อัตราการป้องกัน IPD อยู่ในระดับ 97.3 % (ราคาเข็มละ 100 $ หรือ 4,000 บาท)
          - เมื่อลูกน้อยอายุ 2 ถึง 9 ขวบขึ้นไป จนถึงผู้สูงอายุ (ฉีดทั้งหมด 1 เข็ม วัคซีนกลุ่ม "โพลีแซคคาไรด์" - วัคซีนรวม 23 สายพันธุ์) อัตราการป้องกัน IPD อยู่ในระดับ 99 % (ราคาเข็มละ 100 $ หรือ 4,000 บาท) 

ป้องกันด้วย การปกป้องตนเอง 

          - ให้ทารกได้ดื่ม "น้ำนมแม่" อย่างเพียงพอกับวัย
          - ถ้าลูกน้อยอ่อนเพลีย ควรงดไปโรงเรียน เพราะจะทำให้ร่างกายติดเชื้อได้ง่าย
          - ล้างมือทุกครั้งก่อนรับประทานอาหาร
          - (ระวัง) ทุกครั้งที่ไอหรือจาม ให้ใช้มือปิดปากเสมอ เพราะการไอหรือจาม เป็นได้ทั้งการแพร่และสูดรับเชื้อโรค
          - หลีกเลี่ยงการอยู่ในที่แออัด และที่ที่มี "ควันบุหรี่"
          - รักษาร่างกายให้แข็งแรงอยู่เสมอ (อาหารที่ครบ 5 หมู่ / ดื่มน้ำอย่างเพียงพอ / ออกกำลังกายบ้าง / นอนหลับอย่างเต็มที่ / จิตใจที่สดชื่นแจ่มใส)

          - ระมัดระวังการใช้ "ยาปฏิชีวนะ" ที่ต่อเนื่องเป็นเวลานาน
          - หลีกเลี่ยงการสัมผัสโดยตรงกับผู้ป่วย

วัคซีนไอพีดีจำเป็นไหม วัคซีนไอพีดี ราคา 2012 อาการของไอพีดี ราคาของวัคซีนไอพีดี

ภาพจาก manager.co.th

แหล่งที่มา : vcharkarn.com

เป็นเพื่อน Line กับเรา