ผลแทรกซ้อนจากการใส่คอนแทคเลนส์ อันตรายจากคอนแทคเลนส์ ระวังอะไรบ้าง

4 ตค. 55     1831

ผลแทรกซ้อนจากการใส่คอนแทคเลนส์ อันตรายจากคอนแทคเลนส์ ระวังอะไรบ้าง


ผลแทรกซ้อนจากการใส่คอนแทคเลนส์


          ที่สำคัญคือ การดูแลรักษาความสะอาดเลนส์ เป็นเรื่องสำคัญมากที่ผู้ใส่เลนส์จะต้องปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด ปัจจุบันนี้มีน้ำยาที่ใช้ทำความสะอาดเลนส์ และแช่เลนส์เพื่อฆ่าเชื้อโรคหลายชนิด วิธีการใช้อาจแตกต่างกันไปบ้าง ฉะนั้นการเลือกใช้น้ำยา ควรดูวันหมดอายุและใช้ให้หมดขวดไม่เกิน 2 เดือนหลังจากเปิดขวดแล้ว ถึงแม้ว่าน้ำยาเหล่านี้จะมีสรรพคุณฆ่าเชื้อโรคต่าง ๆ แต่ก็ยังมีเชื้อโรคบางชนิดที่ไม่สามารถกำจัดได้ จึงควรระมัดระวังเต็มที่ในการใส่คอนแทคเลนส์ และควรศึกษารายละเอียดให้ทราบแน่นอนก่อนใช้ มิฉะนั้นอาจทำให้เกิดปัญหาแทรกซ้อนจากการใส่คอนแทคเลนส์ได้ เช่น
          1.กระจกตาขาดออกซิเจน จึงไม่ควรใส่นอน หรือใส่นานเกินไป
          2.หลอดเลือดเข้ากระจกตา จากการที่กระจกตาขาดออกซิเจนหรือมีปฏิกิริยากับสารเคมีที่อยู่ในน้ำยาที่ใช้ล้างหรือแช่เลนส์สัมผัส
          3.เยื่อตาอักเสบ จากสารเคมีที่อยู่ในน้ำยาล้างเลนส์ชนิดต่าง ๆ ที่มีความสามารถฆ่าเชื้อโรค
          4.กระจกตาอักเสบติดเชื้อ พบเพิ่มมากขึ้น 10-20 เท่า หากใส่นอนค้างคืน มักพบในรายที่ใช้วิธีฆ่าเชื้อโรคด้วยสารเคมี นอกจากนี้การเกิดสิ่งสะสมบนเลนส์หรืออาการตาแห้ง จะทำให้เกิดการอักเสบมากขึ้น

ผลแทรกซ้อนจากการใส่คอนแทคเลนส์ อันตรายจากคอนแทคเลนส์ ระวังอะไรบ้างผลแทรกซ้อนจากการใส่คอนแทคเลนส์ อันตรายจากคอนแทคเลนส์ ระวังอะไรบ้างผลแทรกซ้อนจากการใส่คอนแทคเลนส์ อันตรายจากคอนแทคเลนส์ ระวังอะไรบ้าง

 ข้อควรระวังสำหรับผู้ใส่คอนแทคเลนส์
          ในรายที่มีอาการตาแห้ง เปลือกตาอักเสบ หรือเยื่อตาอักเสบจากสาเหตุต่างๆ ไม่ควรใส่คอนแทคเลนส์อย่างยิ่ง จึงควรได้รับการตรวจตาอย่างละเอียดจากจักษุแพทย์อย่างใกล้ชิดก่อนตัดสินใจว่าจะใส่คอนแทคเลนส์ได้หรือไม่นอกจากนี้ในปัจจุบัน ยังมีการโฆษณาใช้คอนแทคเลนส์แฟชั่นที่ทำให้ตาโต   ตาหวาน  หรือหลายสี  เพื่อความสวยงาม  ซึ่งควรพิจารณาให้ดีก่อนจะเลือกใช้ว่าเหมาะสมมากน้อยเพียงใด โดยเฉพาะในหมู่วัยรุ่นที่ยังไม่ตระหนักถึงอันตรายต่อดวงตา   
ทั้งนี้เมื่อใส่คอนแทคเลนส์แล้ว หากมีอาการผิดปกติแม้เพียงเล็กน้อยก็ตาม ควรรีบมารับการรักษาจากจักษุแพทย์โดยเร็วที่สุดเพื่อดวงตาคู่สวยจะอยู่คู่ท่านไปอีกนาน  

โดย ศ.พญ.พนิดา โกสียรักษ์วงศ์  จักษุแพทย์

 


แหล่งที่มา : vcharkarn.com

เป็นเพื่อน Line กับเรา