อาการมะเร็งตับระยะแรก มะเร็งตับระยะสุดท้ายอยู่ได้นานแค่ไหน อาหารสําหรับผู้ป่วยมะเร็งตับ

2 ตค. 55     1595

อาการมะเร็งตับระยะแรก มะเร็งตับระยะสุดท้ายอยู่ได้นานแค่ไหน อาหารสําหรับผู้ป่วยมะเร็งตับ

อาการมะเร็งตับระยะแรก

อาการมะเร็งตับระยะแรก มะเร็งตับระยะสุดท้ายอยู่ได้นานแค่ไหน อาหารสําหรับผู้ป่วยมะเร็งตับ

ภาพประกอบจากอินเตอร์เน็ต

มะเร็งตับ พบในเพศชายมากกว่าเพศหญิง 2 เท่าขึ้นไปค่ะ โรคมะเร็งตับที่พบมากในประเทศไทยมี 2 ชนิด คือ โรคมะเร็งของเซลล์ตับ และโรคมะเร็งท่อน้ำดี ซึ่งโรคมะเร็งท่อน้ำดี พบมากในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือค่ะ การรักษาโรคมะเร็งตับยังไม่ได้ผลเท่าที่ควร มีอัตราการรอดชีวิตต่ำมาก

ปัจจัยเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งตับ มีดังนี้ค่ะ

  1. การเป็นโรคตับอักเสบเรื้อรังหรือตับแข็งจากสาเหตุต่าง ๆ เช่น ไวรัสตับอักเสบชนิดบีหรือซี โรคตับจากพิษสุรา เป็นต้น
  2. สารพิษอัลฟลาทอกซิน ซึ่งเกิดจากเชื้อราบางชนิด พบในอาหารประเภทถั่ว ข้าวโพด พริกแห้ง เป็นปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญในการทำให้เกิดโรคมะเร็งตับในประเทศจีนและอาฟริกา

ส่วนมะเร็งท่อน้ำดี ปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญของการเกิดมะเร็งท่อน้ำดี คือการมีพยาธิใบไม้ในตับโดยเฉพาะในภาคอิสานค่ะ จากพฤติกรรมการกินอาหารดิบ ๆ ทำให้ประชากรมีพยาธิใบไม้ในตับมาก จึงมีอัตราการเกิดมะเร็งท่อน้ำดีสูงกว่าภาคอื่น ๆ

อาการของมะเร็งตับ ในระยะเริ่มต้นมักจะไม่มีอาการค่ะ ส่วนใหญ่มาด้วยอาการ แน่นท้อง ปวดหรือเสียดชายโครงด้านขวา อ่อนเพลีย น้ำหนักลด อาจคลำได้ก้อนในท้องบริเวณชายโครงขวาหรือลิ้นปี่ หรือท้องโตเนื่องจากมีน้ำในท้อง, ขาบวม, มีไข้, ตัวเหลือง, ตาเหลือง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโรคมะเร็งท่อน้ำดีค่ะ


แหล่งที่มา : 108health.com

เป็นเพื่อน Line กับเรา