โรคหิด โรคหิดเกิดจากอะไร อาการโรคหิด การติดต่อของโรคหิด วิธีรักษาโรคหิด ยารักษาโรคหิด

29 มีค. 55     1117

โรคหิด โรคหิดเกิดจากอะไร อาการโรคหิด การติดต่อของโรคหิด วิธีรักษาโรคหิด ยารักษาโรคหิด
      


หิด เป็นโรคติดเชื้อพยาธิ (ปรสิต) ของผิวหนังชนิดหนึ่ง ที่มีมาแต่เก่าก่อน และยังคงพบการระบาดในหมู่คนที่อยู่กันแออัดและขาดสุขนิสัยที่ดี เช่น ตามวัด โรงเรียน โรงงาน กองทหาร
หิดเป็นโรคที่สามารถรักษาและป้องกันได้เช่น เดียวกับโรคติดเชื้อของผิวหนังชนิดอื่นๆ แต่ถ้าปล่อยทิ้งไว้อาจเป็นแผลพุพองจนกลายเป็นโรคหน่วยอักเสบเฉียบพลันแทรก ซ้อนได้ 

เป็นเพื่อน Line กับเรา