เป็นลม อาการเป็นลม หมดสติ สาเหตุการเป็นลม วิธีปฐมพยาบาลคนเป็นลม

24 สค. 56     17165