วิธีดูแลสุขภาพอนามัยที่ดี สุขภาพอนามัยที่ดี วิธีง่ายๆ สำหรับใส่ใจดูแลสุขภาพ เพื่อหลักอนามัยที่ดี

11 เมย. 55     26801

วิธีง่ายๆ สำหรับใส่ใจดูแลสุขภาพเพื่อหลักอนามัยที่ดี

สุขภาพอนามัยที่ดี วิธีง่ายๆ สำหรับใส่ใจดูแลสุขภาพ เพื่อหลักอนามัยที่ดี

อาหาร
          อาหาร  การรับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่  โปรตีนจากเนื้อ นมไข่  ไขมันจากพืชหรือเนื้อสัตว์ คาร์โบไฮเดรตจากข้าว แป้ง  วิตามินและเกลือแร่จากผัก ผลไม้ เป็นต้น  โดยอาหารต้องถูกสุขลักษณะ สะอาดปลอดภัยจากสารปนเปื้อนหรือสารพิษต่อร่างกาย  ต้องคำนึงความเหมาะสมด้านปริมาณ คือ บริโภค ให้เพียงพอในแต่ละวัน  การรับประทานอาหารให้ตรงเวลาโดยเฉพาะมื้อเช้าเป็นมื้ออาหารที่สำคัญ  ในยุคปัจจุบันด้วยสภาพสังคมที่มีความรีบเร่งไม่เอื้ออำนวยต่อพฤติกรรมการบริโภคที่ถูกสุขอนามัย  การรับประทานอาหารจานด่วน อาหารสำเร็จรูปที่ประกอบด้วยสารกันบูด หรือวัตถุปรุงแต่งรสอาหารที่หากบริโภคในปริมาณมากเกินไปอาจเป็นโทษต่อร่างกาย
          การบริโภคอาหารควรมีความหลากหลาย  และควรคำนึงถึงความเหมาะสมเฉพาะบุคคลด้วย เช่น วัยสูงอายุ คนป่วย คนอ้วนหรือผอมเกินไป ผู้ที่มีโรคประจำตัว เพราะบุคคลบางกลุ่มต้องมีการควบคุมอาหารหรือบริโภคในปริมาณที่เหมาะสม  หลีกเลี่ยงอาหารประเภทไขมัน  ควบคุมปริมาณน้ำตาลและคลอเรสเตอรอล  อาหารรสจัด เช่น รสเค็มจัด


อารมณ์         

            อารมณ์  อารมณ์เป็นสิ่งที่บุคคลแสดงออก  สามารถบ่งบอกสภาวะด้านร่างกาย  และจิตใจ หากสุขภาพกายดี สุขภาพจิตย่อมดีตามไปด้วย และในทางกลับกันการมีสุขภาพจิตดีย่อมส่งเสริมให้ร่างกายแข็งแรง    ความเครียด อาการหงุดหงิดฉุนเฉียว ความวิตกกังกล ส่งผลกระทบต่อกระบวนการทำงานหรือระบบในร่างกาย เช่น การย่อยอาหาร การหลั่งกรดในกระเพาะอาหาร  ร่างหลั่งสารเคมีบางอย่างมากเกินไปส่งผลเสียและก่อให้เกิดโรค  ดังนั้นการควบคุมอารมณ์  การทำจิตใจให้สบาย การมองโลกในแง่ดีและการมีอารมณ์ขัน  รู้จักผ่อนคลายความเครียดด้วยการทำกิจกรรมต่างๆ  ทำงานอดิเรก ทำจิตใจให้ผ่องใสเบิกบานออกกำลังกาย ท่องเที่ยวตามโอกาสที่เหมาะสม เป็นวิธีการง่ายๆ  ที่ทำไรอารมณ์ดี


ออกกำลังกาย

         ออกกำลังกาย  การออกกำลังกายเป็นวิธีการง่ายๆ  ที่ทำให้สุขภาพดี โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ สามารถทำได้แทบทุกสถานที่ ไม่ว่าจะป็นที่บ้าน บ้านที่มีบริเวณสามารถใช้การออกกำลังกายเป็นเครื่องมือในการสร้างสุขภาพและความอบอุ่นในครอบครัวได้โดยสมาชิกในครอบครัวออกกำลังกายร่วมกัน  การทำงานบ้านแบบต่างๆ นับว่าเป็นการออกกำลังกายที่ดีอย่างยิ่งและได้ประโยชน์ทั้งสองประการ คือ ร่างกายแข็งแรง และบ้านสะอาดเป็นการสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีเพิ่มขึ้น  สถานที่ทำงานก็สามารถออกกำลังกายได้เช่น  การขึ้น ลง บันได การออกกำลังกายแบบเบาๆ โดยใช้อุปกรณ์สำนักงานเป็นเครื่องมือสำหรับทำกายบริหาร ในช่วงเวลาพักสั้นๆ
        ควรออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยสัปดาห์ละ 2-3 ครั้ง  ระยะเวลาในการออกกำลังกายครั้งละประมาณ 30 นาที  เพราะเป็นเวลาที่เหมาะสมร่างกายสามารถเผาผลาญพลังงานได้เต็มที่  อย่างไรก็ตามการออกกำลังกายควรเลือกสรรให้เหมาะสมกับปัจจัยอื่นๆ เช่น วัย แต่ละช่วงวัยจะมีวิธีการออกกำลังกายที่ให้ประสิทธิภาพต่างกัน  ประเภทของกีฬาหรือการออกกำลังกาย  ข้อจำกัดของบุคลที่มีโรคประจำตัวระยะเวลา ช่วงเวลาที่เหมาะสม  การออกกำลังกายช่วงเช้าช่วยให้ระบบไหลเวียนโลหิตดี ร่างกายปลอดโปร่ง


สิ่งแวดล้อม

         สิ่งแวดล้อม เป็นปัจจัยที่มีผลโดยตรงต่อทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิต  การอยู่อาศัยในสถานแวดล้อมที่ดีช่วยส่งเสริมสุขภาพให้ดีตามไปด้วย  สิ่งแวดล้อมที่ดี คือ ความสะอาด ปลอดภัย จากเชื้อโรคฝุ่นละออง ควันพิษ มลภาวะอันได้แก่ อากาศเสีย  น้ำเสีย สถานที่เสียงดังรบกวน แหล่งเสื่อมโทรม ผิดหลักสุขลักษณะ  วิธีการง่ายๆ ในการดูแลสิ่งแวดล้อมก็เริ่มจากสถานที่ใกล้ตัว  บ้านพักอาศัย รักษาความสะอาดภายในและภายนอกบริเวณ  สภาพแวดล้อมของบ้าน ฝุ่นละออง แสงสว่าง  สัตว์มีพิษ แมลงนำโรค เช่น แมลงสาบ หรือหนู  เหล่านี้มีล้วนมีผลต่อผู้อยู่อาศัย
        นอกจากการใส่ใจดูแลสุขภาพ ดำเนินตามแนวทางที่เหมาะสมแล้วสิ่งสำคัญอีกประการคือการหลีกเลี่ยง  “พฤติกรรมเสี่ยง”  เช่น การสูบบุหรี่  การดื่มสุรา การใช้สารเสพติด  ภาวะความเครียด ความกดดัน

เป็นเพื่อน Line กับเรา