ตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน แนะนำ โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน

26 พค. 54     876

ตรวจสุขภาพ ก่อนแต่งงาน
ตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน แนะนำ โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน
 


          การตรวจสุขภาพก่อนแต่งงานนั้น ทำเพื่อป้องกันการติดโรคที่สามารถติดต่อกันได้จากคู่สมรส และป้องกันการแพร่เชื้อไปสู่ลูก ซึ่งมีพ่อแม่บางคนอาจจะเป็นพาหะนำโรคโดยที่ไม่รู้ตัว

 โปรแกรมการตรวจสุขภาพก่อนแต่งงานนั้นจะมีการตรวจ ดังนี้...

           การตรวจกรุ๊ปเลือด ให้ทราบว่าแต่ละคนมีเลือดกรุ๊ปใด เพื่อสะดวกในกรณีที่ต้องการเลือดฉุกเฉิน

           ความเข้ากันของเลือด Hemoglobin Tying เป็นการตรวจหาความผิดปกติของเฮโมโกลบินในเม็ดเลือดแดงว่ามีความผิดปกติของ โรคทาลัสซีเมียหรือไม่ ซึ่งโรคทาลัสซีเมียเป็นโรคที่เกิดจากการสืบทอดทางพันธุกรรมและเป็นโรคหนึ่ง ที่เป็นกันมาก

           การตรวจชนิดของเลือด (Rh Factor) คนไทยโดยทั่วไปจะมีค่า Rh+ แต่บางคนก็อาจพบได้ว่ามีชนิด Rh- ถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีเลือด Rh- เมื่อตั้งครรภ์จะทำให้เสี่ยงต่อการแท้งลูกได้สูงมาก

 ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด

           ตรวจหาภูมิคุ้มกันและเชื้อไวรัสตับอักเสบบี หากพบว่ามีเชื้อแสดงว่าคุณเป็นพาหะนำโรค ซึ่งสามารถติดต่อกันทางเพศสัมพันธ์และสายเลือด ถ้าหากไม่มีการป้องกันให้ดีอาจทำให้ลูกน้อยในครรภ์มีโอกาสติดเชื้อได้

           ตรวจหาภูมิคุ้มกันหัดเยอรมัน หากไม่มีภูมิคุ้มกันควรฉีดวัคซีนและคุมกำเนิดไว้อย่างน้อยสามเดือน เพราะหากติดเชื้อในระหว่างตั้งครรภ์อาจทำให้ทารกพิการหรือแท้งได้

           ตรวจหาเชื้อไวรัสเอดส์ หากพบเชื้อจะได้ป้องกันการติดต่อทางเพศสัมพันธ์โดยใช้ถุงยางอนามัย และคุมกำเนิดเพื่อป้องกันการติดต่อไปสู่ลูก โปรแกรมการตรวจต่าง ๆ เหล่านี้ เราสามารถที่จะตรวจได้ตามโรงพยาบาลต่าง ๆ ซึ่งมีไว้บริการสำหรับคู่สมรส แต่ถ้าหากโรงพยาบาลใดไม่มีโปรแกรมเหล่านี้ ก็สามารถปรึกษากับสูตินรีแพทย์ของโรงพยาบาลได้

เป็นเพื่อน Line กับเรา