วิเคราะห์ข่าวเพศศึกษาปัญหาวัยรุ่นกับเพศศึกษาแบบผิดๆ

13 กพ. 54     1426

เพศศึกษาจากข่าว

ทัศนคติของผู้ใหญ่ที่จะสอนเพศศึกษาแก่เด็กๆ คือ เราต้องไม่คิดว่าเป็นเพราะเด็กไม่รักดี เด็กใจแตก เราจะคิดว่าเพราะเขาไม่รู้เท่าทัน

น้องแนนอายุ ๑๔ ปี ถูกเพื่อนชายอายุ ๑๔ ปี เช่นกัน พาไปที่บ้าน ดูหนังโป๊ และถูกขืนใจ  เพื่อนชายโทรเรียกเพื่อนอีก ๑๓ คนมาขืนใจซ้ำ

          ความแตกเมื่อเธอปวดท้องน้อย เพื่อนของแม่พาไปโรงพยาบาล พบมีถุงยางหลุดมาจากช่องคลอด  แม่รู้เรื่องจึงไปแจ้งความ

          จะเกิดอะไรกับน้องแนนบ้าง

          อาจตั้งครรภ์ ติดเอสด์ โรคเพศสัมพันธ์  เราไม่รู้ว่าผู้ชายทั้ง ๑๔ คนสวมถุงยางหรือไม่  แต่ข้อมูลจากข่าวมีถุงยางในช่องคลอด  แปลว่า เธอเสี่ยงที่จะติดโรคและตั้งครรภ์  แพทย์คงหาวิธีช่วยเหลือเธอได้

          ปัญหาจิตใจ อารมณ์ที่จะติดตัวเธอไปนานแค่ไหนก็ไม่รู้  แต่เธอคงจะได้รับการเยียวยาทางจิตใจ

          ปัญหาทางสังคม  เธอจะกลับไปเรียนที่เดิมได้หรือไม่  เพื่อนที่โรงเรียนจะคิดอย่างไร คนในละแวกบ้านจะมองเธออย่างไร  ครอบครัวของผู้ชายทั้ง ๑๔ คนซึ่งอายุตั้งแต่ ๑๔ ปีถึง ๒๑ ปี จะเป็นอริกับเธอแน่นอน  เธอจะถูกโทษว่าเป็นต้นเหตุให้ผู้ชายเหล่านั้นติดคุก

การสอนเรื่องความเสี่ยงในเรื่องเพศ

          ในโปรแกรมเพศศึกษาของกรมอนามัย  เรามีแผนการสอนชื่อ ทักษะการประเมินความเสี่ยง  อยู่ในหมวด “ทักษะส่วนบุคคล”  จุดประสงค์การเรียนรู้คือ  เด็กๆ สามารถประเมินสถานการณ์เสี่ยงต่างๆในเรื่องเพศได้ และสามารถออกจากสถานการณ์เสี่ยงได้ ก่อนที่จะเกิดเหตุร้าย

          เป็นวิธีที่เราจะช่วยเด็กๆ ได้ตั้งแต่ต้นทาง

          ปัญหาเรื่องเพศที่เด็กๆ เผชิญอยู่มาจาก  สภาพแวดล้อมที่เป็นปัจจัยภายนอก กับ ปัจจัยภายในในตัวเด็ก

สภาพแวดล้อม เป็นเรื่องที่บ้านเมือง และผู้ใหญ่ในสังคม ชุมชน ต้องดูแล จัดการ

ปัจจัยภายใน  คือ  เด็กไม่มีความรู้  ไม่รู้เท่าทันสถานการณ์ที่เป็นภัย  เป็นเรื่องที่ ต้องสอน  โดย ครอบครัว และโรงเรียน

            ทัศนคติของผู้ใหญ่ที่จะสอนเพศศึกษาแก่เด็กๆ คือ  เราต้องไม่คิดว่าเป็นเพราะเด็กไม่รักดี เด็กใจแตก   เราจะคิดว่าเพราะเขาไม่รู้เท่าทัน

            ต้องออกไปทำงาน  จะมาเขียนต่อตอนค่ะ
ที่มา  http://gotoknow.org

เป็นเพื่อน Line กับเรา