แผนที่ รพ.รามา และการเดินทางมา รพ.รามาธิบดี

17 กพ. 54     863

แผนที่การเิดินทางโรงพยาบาลรามาธิบดี

แผนที่  รพ.รามา และการเดินทางมา รพ.รามาธิบดี


คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
เลขที่ 270 ถ.พระรามหก แขวงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0-2354-7308

 


การเดินทาง

รถโดยสารประจำทางธรรมดา       สาย 8, 44, 67, 92, 96, 97, 157
รถโดยสารประจำทางปรับอากาศ    สาย 8, 44, 157, 509 (ปอ.9), 538, 171

 
ที่มา  http://ramaclinic.ra.mahidol.ac.th

เป็นเพื่อน Line กับเรา