เพลงอาหารหลัก 5 หมู่ เนื้อเพลงอาหารหลัก 5 หมู่ เพลงอาหารหลัก 5 หมู่ mp3

26 สค. 56     27676

เพลงอาหารหลัก 5 หมู่ เนื้อเพลงอาหารหลัก 5 หมู่ เพลงอาหารหลัก 5 หมู่ mp3

เนื้อเพลงอาหารหลัก 5 หมู่

เพลงอาหารหลัก 5 หมู่

อาหารหลัก 5 หมู่ของไทย ทุกคนจำไว้อย่าได้แปลผัน
หมู่ 1 กินเนื้อ นม ไข่ ถั่วเมล็ดช่วยให้เติบโตแข็งขัน
หมู่ 2 ข้าว แป้ง เผือก มัน และน้ำตาล จะให้พลัง
หมู่ 3 กินผักต่างๆ สารอาหารมากมายกินเป็นอาจิณ
หมู่ 4 กินผลไม้ สีเขียวเหลืองบ้างมีวิตามิน
หมู่ 5 อย่าได้ลืมกิน ไขมันทั้งสิ้น อบอุ่นร่างกาย

ข้อมูล : bloggang.com

เป็นเพื่อน Line กับเรา